Skip to main content

Temaarrangementer

Temaarrangementer om økonomi

Vi tilbyder også forebyggende indsatser for at hjælpe dem der er i risiko for økonomi- og gældsproblemer fx unge. Det foregår ved temaarrangementer gennem oplæg og undervisning på gymnasier, FGU og på væresteder i boligområder.