Skip to main content

Vedtægter

§2.1 Foreningen Frivilligcenter Helsingør har som formål at drive et frivilligcenter i Helsingør kommune. Frivilligcentrets målsætning er at være til gavn for det frivillige arbejde med socialt sigte og gøre det mere synligt for de borgere, som ønsker at få hjælp eller udføre frivilligt arbejde.


§2.2 Det overordnede sigte er at støtte civilsamfundets bidrag til aktivt medborgerskab og selvhjulpenhed for den enkelte. Indsatsen ydes ud fra et dynamisk perspektiv, der til stadighed afspejler de sociale opgaver, som der samfundsmæssigt og lokalt er behov for at løse.

Læs resten af vores vedtægter her.