Skip to main content

Foreningsliste

Medlemmer i Frivilligcenter Helsingør er:

Akrylmalerne
Astma-Allergi Nordsjælland
Bedre Psykiatri Helsingør
Bisiddergruppen - Nordsjælland
Blixen Klub Helsingør
Broderi Mixerne
Børn, Musik og Leg Nordsjælland
Bådforeningen af 12. april 1978
Chaplin

Dansk Blindesamfund, Kreds Nordsjælland
Dansk Veteranskibsklub S/S Bjørn
Danske Handicaporganisationer
Diabetesforeningen
DMC-HRD
Elsinore 2032

Fibromyalgi- og smerteforeningen
Flynderupgårds Venner
Foreningen Den Boligsociale Fond, Lokalkomite for Helsingør
Foreningen Frie Familier Facebook
Frelsens Hær
Frivillignet Helsingør - En del af Dansk Flygtningehjælp
Fyrskibslaug Fyrskib XVII
Gigtforeningen Helsingør

Haveselskabet - Helsingør afdeling
Headspace Helsingør
Heartfulness Meditation (Foreningen SRCM Danmark)
Helsingør Amatørscene
Helsingør Familietjeneste
Helsingør Gospel
Helsingør og Omegns Filatelistklub
Helsingør Senior-Højskole
Helsingør Seniorerne
Helsingør Teater
Helsingør/Gribskov Lok. Høreforening
Helsingør Værftsmuseum

Herreværelset i Helsingør
Hjerneskadeforeningen i Helsingør
Hjerteforeningen Helsingør
Hornbæk Golfklub
Hornbæk Jazzklub
Hornbækhaves Venner
HV - TURBO Seniorklub

OK Klubben Helsingør 
Kattekøbing
Kirkens Korshær Genbrug - Lokalbutik Helsingør

Kræftens Bekæmpelse Helsingør
Kvisten
Lauget Kongechaluppen
LEV Helsingør
LOF Øresund
Lokalmotion Helsingør
Lungeforeningen, Helsingør Lokalafdeling
Lænken-Helsingør
Lær for Livet
Læseforeningen

Marienlyst Slots Venner
Mikrobyggeriet Wiibroes Venner
Montebellos Venneforening
Mødrehjælpens Lokalforening Helsingør
Naivistisk Malegruppe
Natteravnene
Nordsjælland Turforening

Operasalonen
Osteoporoseforeningen Nordsjælland
Parkinsonforeningen, Nordsjællandskreds
Polioforeningen/ulykkespatientforeningen
Red Barnet Fredensborg/Helsingør Lokalforening
Røde Kors Helsingør
Selskabet Mødre- og Børnehjælpen i Helsingør   
Seniorråd Helsingør
Seniorsport Nordsjælland
SIND i Helsingør
Snekkersten Husflidsforening
Snekkersten IF
Snoezelhuset
Spor i Helsingør - Lokalafdeling af Landsforeningen Spor
Stad & Egn (Forum for bolig, plan og byggekultur i Helsingør Kommune)
Stejlepladsgruppen
Strandhøjs Venner

Teamgym Helsingør
TUBA Helsingør
Turkontoret (Helsingør)
Ungdommens Røde Kors lokalafd. Helsingør
Vapnagård TV
Visens Venner
Ældre Sagen Helsingør