Skip to main content

Foreninger

Styrk netværket og skab dialog
Frivilligcenter Helsingørs mål er at styrke netværk og skabe dialog, facilitere erfaringsudveksling samt mulighed for samarbejde mellem lokale foreninger og grupper, der bidrager til frivilligt arbejde.

Som medlem af Frivilligcenter Helsingør kan optages organisationer, foreninger og grupper, der virker til gavn for frivilligt arbejde med socialt eller kulturelt sigte i Helsingør kommune. Enkeltpersoner og virksomheder kan optages som støttemedlemmer (dog uden stemmeret).

Der er mange fordele ved at være medlem. Bl.a. har vi fine lokaler, foreningerne kan låne til at holde møder i, vi faciliterer forskellige tematiske netværk, vi yder "foreningsservice" via vores sekretariat (fx print, kopiering, hjælp til Frivilligbanken og kommunikationsopgaver) og man kan få glæde af vores kursussamarbejde med andre frivilligcentre: https://faelleskursernordsjaeland.nemtilmeld.dk/.