Skip to main content

Grønt Medborgerskab

Projekt Grønt Medborgerskab, som nyttehaverne er en del af, startede i 2012 i samarbejde med Helsingør Kommune. Vi har fokus på sundhed, rehabilitering samt integration og forskellige målgrupper kan få et jordlod på Flynderupgård. Bl.a.har etniske kvinder og en gruppe psykisk sårbare fået jordlodder og i samarbejde med Ældre Sagen, har demensramte famililer også mulighed for at få jord.

På jordlodderne kan dyrkes grøntsager til eget brug og fællesspisning. Der er desuden et fælles jordlod, som alle tager del i at passe, og der er et fællesareal med borde og bænke, hvor vi holder fællesspisning.