Skip to main content

Projekter

Frivilligcentret har etableret en række projekter via eksterne fonde og puljer. Eksempelvis stiller vi Nyttehaver til rådighed for udsatte borgere på Flynderupgård i projektet Grønt medborgerskab og vi driver en demensindsats i samarbejde med Ældre Sagen ligesom vi udvikler og driver projektet Dronningernes Nordsjælland i samarbejde med 3 andre frivilligcentre. Vi søger at samarbejde med medlemsforeninger og andre samarbejdspartnere i projekterne for at sikre forankring efter endt projektperiode.